İnsanlığın Atası Türkler....
 • Arkadaşlar
  Merhabalar, Amerika'lı 81 yaşındaki araştırmacı yazar D.Matlock'tan ''Ey Dünya İnsanları...Aslında Hepiniz Türksünüz'' isimli araştırma kitabını sizlerle paylaşmak istedim.. İmkanınız olursa Türkçesini yada İngilizcesini temin edip okumanızı ve sağlam tespit ve tezlerinin dayandığı tarihsel gerçeklerle beraber ilginizi çekeceğini ve hatta bazı konularda ise şaşıracağınızı garanti ederek bir kaç satır başlığınıda sizlerle paylaşmak isterim..
  --İLK İNSANLARIN YAŞADIĞI YER SİBİRYA BOZKIRLARI:
  Birkaç bin yıl önce Kuzey Kutup bölgesinde bir cennette, bolluk içinde yaşayan ileri derecede uygarlaşmış bir halk vardı... Dünyadaki bütün dinler hangi ulusa ait olursa olsun insanlığın beş kökensel ırkı olduğunu söyler. Bu beş ırka Kurus, Krishti ya da Krishtaya deniliyordu. Yaşadıkları yere ise Yahudilik'te ve Hıristiyanlık"ta Aden denir.
  Hindular buraya "Uttura Kuru" adını verir. Eski Yunan tarihçileri ve mitolojisi ise buraya "Hiperborea" olarak göndermede bulunur. Tibetli Budistlar ise Khedar Hand (Tanrı Şiva'nın ülkesi) ve Şambala der. Aynı zamanda buraya Tanrı Şiva'nın toprakları anlamında Sivariya ve Sibirya da denmektedir. Yeni ilk insanların yaşadığı cennet bahçesi Sibirya bozkırlarıdır.
  --İLK İNSAN OLAN ADEM - ADAM TÜRKÇE'DE İNSANOĞLU DEMEK:
  Buradaki ilk insan olan Adem (İngilizcedeki yazılışıyla Adam) Türk dilinde 'insanoğlu' anlamında kullanılır. Nitekim buradaki yüksek zeka ve uygarlığa sahip ari ırk (Aryan) Türk'tür. Türkler'in kendilerinden Kıpçaklar, Kurular ya da Aryanlar diye bahsetmesi de bunun kanıtıdır. Ancak pek çok farklı din ve mitolojide geçtiği üzere bu insanlar lanetlenip bir doğal felaket yaşar, dünya ekseninde meydana gelen ani bir sapma ile yaşadıkları yer donmuş, büyük seller olmuştur. Şimdi adına Türkler dediğimiz Kurular güneye, Orta Asya'ya kaçmak zorunda kalmıştır. Bu anlatılan Büyük Tufan'dı. Nuh ve insanlığın soyunu devam ettiren oğulları da işte bu kökenden geldi; yani Türk'tü.
  Böylece Türk soyundan gelen insanlık Türkiye'ye ve aşağıya Mezopotamya ve Hindistan'a dağıldı. Dolayısıyla Sümerler, Hititler, Iraklılar, Kürtler, Hintliler, Mısırlılar hepsi aslında Türk'tü*. Kuzey Kutbu'ndan aşağı inerek Kuzey Avrupa'ya İsveç, Finlandiya, İngiltere'ye ve tüm dünyaya yayıldılar.
  Bugün herkes kendi neslinin izlerini Türklere dek sürebilir.
  --FİNLANDİYA'DA KIRKPINAR VAR, URDU DİLİNDE TÜRKÇE KELİMELER VAR:
  Dünyanın her köşesinde kullanılan dilden inançlara ve tanrı isimlerine kadar her şeyin dil olarak aynı kökenden geldiğini görebilirsiniz. Bu tüm dinlerin,
  dillerin de tek bir kaynaktan çıktığını gösteriyor:
  Türklerden! İngiltere'den, Finlandiya'ya insan isimlerinden yer isimlerine Türkçe kökenli kelimelere rastlayabilirsiniz. Finlandiya'da Kırkpınar diye bir yer var! Urdu dilinde binlerce Türkçe kelime var. Hintlilerin Kutsal Kitabı Mahabharata aslında Türklerin tarihlerini anlatıyor. Yunanlıların büyük tanrısı Zeus'un ismi de Türkçe. Kudüs, İsa gibi kelimelerin kökeni de aslında Türkçe ve dahası bu bahsedilen yerler de aslında İsrail'de değil Türkiye'de; İsa da bu topraklarda yaşadı.
  --DNA'YA GÖRE ALTAY'DAN GELDİLER:
  Öte yandan yakın tarihte Keltlerin (İrlandalılar, Galiler, İskoçyalılar) DNA'sı incelendi ve Altay'dan geldikleri kanıtlandı. Vikingler, Finikeliler ve İtalya'nın Roma İmparatorlu-ğu'ndan yıllar önce burada yaşayan ve Roma'nın kurucuları sayılan yerli halkı Etrüskler de Türk'tür. Estrüskler'in DNA'larının Türklerinkiyle yüzde 97 aynı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
  Devam>>>
 • Devamı//
  --AMERİKA'YI İSPANYOLLAR DEĞİL, TÜRKLER KEŞFETTİ:
  Amerika kıtasındaki pek çok yer ismi aslında Türkçe kökenli. Meksika'daki Teotihuacan kalıntıları aslında Türkçe olan Tea (Tanrı)+ Tiwa ( Bir Türk boyu olan Tuvaların bugün bir cumhuriyeti de vardır ) + Han (krallık anlamına gelen Türkçe kelime) kelimelerinden türemiştir. Peru'daki Karal kalıntılarındaki piramitler Mısır'dakilerden daha eskidir ve Türkçe'de 'hükümdar' anlamına gelen kral kelimesinden türemiştir. Meksika'da bugün de Türkçe kökenli birçok kelime kullanılıyor. Örneğin dağ/tepelere Meksika'da tepek deniliyor; Atatepek, Çapultepek isminde şehirler bulunuyor. *Havasu diye bir yer bile var.

  İspanyollar Meksika'ya ilk geldiklerinde Aztek'lere hangi tanrıya inandıklarını sorduğunda onlar 'İnana' cevabını vermişti. Bu Antik Sümer'de de bir tanrıçanın adı. Yani Sümerler ile Aztekler aradaki onca mesafeye, okyanusa rağmen aynı adlı tanrıya inanıyor.
  Dahası Meksikalılar da, Hintliler de, Türkleri aynı kelimeyle 'Karaskus' diye adlandırıyordu. Demek ki Amerika'yı İspanyollar değil, önce Türkler keşfetmişti.

  Sonuçta bunlar gibi sayısız örnek şunu gösteriyor: Dünyanın her köşesindeki bütün uygarlıklar Orta Asya'dan geçmiş ve her yerde ortak olarak karşımıza çıkan din, dil, kültür ve inanışları buradan tüm dünyaya taşımıştır.'

  İlgilenenler için : Yazar /Gene D. Matlock Kitap:Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz
 • İlk insanların Sibirya Bozkırları'nda yaşamaları ve dahasında tüm dünyaya yayılmaları hususu tabii ki elle tutulur nitelikte bir bilgi olmasına rağmen benim düşüncelerim şu doğrultuda;

  İlk etapta ilk insanları Türk, İngiliz, Fransız, Alman vs diye ayırt etmeksizin düşünürsek; dünyaya ilk gelen insanların çoğaldıkça dünyaya yayıldıklarını, ve aslında ilk geldiklerinde herhangi bir ırka mensup olmadıklarını, daha sonrasında çoğalıp farklı coğrafyalara yayılarak, kendi dillerini oluşturarak, kendi kültürlerini oluşturarak, kendi gelenek ve göreneklerini oluşturarak, kendilerine gönderilen peygamberlerin tasvir ettikleri ve tanıttıkları dinlere mensup olarak, kendi ırklarını ve soylarını oluşturduklarını savunabiliriz.

  Konuya olan merakımdan ötürü söz konusu kitabı temin edip okuyacağım. Paylaşımınız için çok teşekkürler Excellans :)
 • Fosil kayıtlarına göre anatomik olarak çağdaş insan tanımına uyan en eski fosiller 130.000 yıl öncesine aittir ve Afrika'da bulunmuşlardır. Çağdaş tipte homo sapiens altürünün ilk ırkı olan Cro-magnon İnsanı ise zamanımızdan 50 bin yıl önce ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun evrimine dair kabul gören başlıca iki hipotez vardır. Bunlardan birincisi çağdaş insanın Afrika'da ortaya çıkıp dünyaya yayıldığını öne süren "tek orijin" hipotezi, diğeri farklı bölgelerde evrim geçirerek çağdaş insana dönüştüğünü öne süren "çoklu bölge" hipotezidir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/İnsan)

  Öte yandan yazının ilk Sümer'ler de ortaya çıkışı ve ona kaynaklık eden kültürün daha doğudan bir yerden geliyor olması fikri araştırmacının fikrini destekler nitelikte. Bununla beraber Ural-Altay olmayan dillerin varoluşu bu tez için aşılması gereken engel gibi gözüküyor.
  Kadir
 • Ayrıca, Kadir beyinde bahsetmiş olduğu çağdaş insan iskeletine benzeyen bu yapının atalarının da Orta Afrika'da Etiyopya - Kenya bölgesinde 3.2 Milyon yıl evvel kalıntılarından ORRORIN, ırkının devamı olarak kabul edilmektedir. Yüksek değişken İklim şartları sonucu değişen ağaçların ve bitki yapısının silinmesi başlangıcı sonrası Orrorin'ler batı Afrika'ya doğru yerleşim kaymaları ile birlikte gelişimsel yapılarıda artık Yüksek ağaçlıklı alanlarda iki ayakları üzerinde yürüyebilen bir anatomik değişkenliğe sahib olduklarını bildirir. Fakat hala bu ırkın eğer ilk insan ırkı ise diğer kıtalara nasıl sıçradığı ve ulaştığı konusu cevaplanamadığı için, Çoklu yaşamsal canlılar bölgesi hipotezi ağırlık kazanmıştır.

  Ve 5 En önemli din kitaplarının da ortak bildirisi olan '' Biz Kavimler Yarattık, onlara yaşayacakları yerleri ve ona göre bedenlerine uzuvlar verdik.'' anafikri de bu yapının olasılığını güçlendiriyor.Yani oluşum aslında birkaç ırkın dağılımsalından meydana gelen bir yapıda olmuş öngörülüyor.Yine diğer İnsan Anatomisi ve tarihi araştırmacıları bunun Dünya'nın heryerinde neredeyse buldukları değişik insan formlarıyla kanıtlıyorlar. Burada yapı böyle dersek, ve düşünürsek...Bu ırkların oluşturdukları yaşamsal Kavimlerin eskiliğine ve kendilerinden sonra gelenlere yada daha başka yerlerde olanlar ile yaşamsal ortak özelliklerine bakılmasında fayda var diye düşünüyorum..Yani olaya birnevi Sibirya'da yaşayan bir kavmin Su'ya verdiği işaret anlam ve mealin...Nasıl oluyor da Afrika'da yaşayan ve birbirleri ile aynı dönemde yada birbirlerinden haberleri olmayan dönemde aynı şekilde algılamaları ve bunu işaretlendirme yada aynı meali vermeleri gibi.....

  Sonuçta, bu konu derin ve sanırım uzun uzun konuşulacak ve tartışılacak bir konu, Taki birileri çıkıp ''İlk insan budur, burada yaşamıştır'' diyecek ve bununla beraber de nasıl diğer kıtalara yayıldığını müsbet ve somut bir biçimde açıklayana kadar...Yada Çok bölgeli kavram sonsuza kadar geçerli olacak.
  İşte sanırım bu araştırmacı yazar da kendi savında bu düzeneği baz alıp bu kavimlerden en büyüğünü ve dağılımını gerçekleştirenleri de Türk olarak nitelendirmeye çalışıyor...
 • Arkadaşlar birde bilimin ırk diye bir şey yoktur tespitini ve bunun bilimsel kanıtlarını okursanız konu net anlaşılacaktır :) Yani insanların atası
  '' Türk'' degildir. :) Irk tanımı ideolojik ve bilimin gelişmişlik seviyesinin günümüze oranla düşük olduğu dönemlerde bir hipotez olarak kullanıldığını bilmek gerekiyor.
 • Aslına bakarsanız gerek Mayaların gerekse de Sümer'lerin Burak Eldem'in Marduk'la Randevu 2012 kitabında da belirttiği gibi benzer izler taşımasa gerçekten şaşırtıcı. Amerikan kıtasına ulaşan sadece bir avuç insanın Bering boğazını yürüyerek aşıp, batı Amerika sahilleri boyunca ilerlediği arkeolojik kanıtlarıyla iddia ediliyor.

  "Sümerce ile Türk dillerindeki benzerliğin Sümerler´in vatanının Orta Asya olduğunu gösterdiğini belirten Muazzez İlmiye Çığ, Orta Asya´da 20 bin yıllarından itibaren ısınma dönemiyle 12 bin yıllarında buzulların erimeye başladığını belirtti. Çığ, ´Pek çok araştırmacının kanıtlarına göre, büyük buz göllerinden taşan tatlı sular büyük taşkınlara yol açtı. İnsanlar gemiyle oralardan uzaklaştı. Ancak bu insanlardan bir kısmı tekrar ülkesine döndü. Tarımı, hayvanları evcilleştirmeyi, çanak-çömlek yapmayı, tanrı inancını öğrendiler. Ama tufandan sonra Orta Asya´da büyük kuraklık başlayınca, halkın bir bölümü Mezopotamya´ya yöneldi. Güney Mezopotamya´ya önce Sümerliler´in ataları olarak düşünülen Ubeytliler, daha sonra Sümerliler geldi´ diye konuştu.
  (http://www.ajansbir.com/haber-11382---_Nuh_Tufani_arastirmalari_.html)"

  Keyifle tartışılabilecek bir konu aslında...
 • Ünlü Türk tarih uzmanı Fransız profesör Jean-Paul Roux'un kitabını öneririm...